Skorsten

Murermester Rønskov foretager mange reparationer på skorstene, og vi bygger også nye, som passer til husets stil. For os er en skorsten ikke bare en skorsten.

Det er ikke alle, der kan se forskel, men arkitektonisk betyder det alligevel noget, om stilen holdes. Det er et spørgsmål om at gøre udtrykket gennemført og harmonisk ved at have fokus på detaljerne.

I gamle dage var der forskellige udsmykninger af skorstenen alt efter, hvor i landet man befandt sig – eller om huset tilhørte en gårdejer eller en smed.
Murermester Rønskov sætter en ære i at bygge skorstene, der viderefører traditionerne. Den traditionelle skorstenspibe (den udvendige del af skorstenen) kan både have sokkel, udkragninger, skaft, bånd og gesims…
Det er alt sammen fagudtryk, som vi indvier dig i – og vi rådgiver dig gerne, så du er oplyst til at træffe de rigtige valg.

Vi bygger dels skorstene mursten for mursten – og dels med præfabrikerede moduler. Vi støber desuden toppen til skorstenen på stedet.
Der findes skorstenspakker på markedet, hvor du selv kan bygge din skorsten. Hvis der er tale om en muret skorsten, så er det dog altid et spørgsmål om solidt
håndværk og tæt murværk. Det er både vigtigt, at alle fuger er tætte, og at alle vinkler er rette. Ellers kommer der nemt revner i skorstenen efterfølgende, og det kan være farligt.

Regler og forskrifter

En skorsten skal bygges, så den lever op til en række regler og forskrifter på området. Dette sker af hensyn til din sikkerhed, så der ikke skabes unødig risiko for skorstensbrand, eksplosion, røgforgiftning eller sundhedsmæssige gener.
I bygningsreglementet står det beskrevet hvilke materialer, der er godkendte, samt krav til skorstenens proportioner, højde, diameter, afstande til brændbart materiale, mv.
Alt dette behøver du ikke at vide noget om, når du bestiller Murermester Rønskov til at bygge eller reparere din skorsten. Vi har solid erfaring på området, kender reglerne og følger dem naturligvis til punkt og prikke.
Skorstenen skal altid godkendes af en skorstensfejer, inden den tages i brug. Dette sørger vi også gerne for.

Med hensyn til sikkerheden er det selvfølgelig dit eget ansvar, at du fyrer på en ansvarlig måde. Skorstensfejerens regelmæssige eftersyn er med til at
forebygge uhensigtsmæssig brug.

Kontakt os for et tilbud på ny skorsten eller reparation af den gamle