Murværk

Murermester Rønskov laver alt murværk for dig.

  • Vi bygger huse solidt og smukt, så de holder i mange år frem.
  • Vi bygger tilbygninger, som passer til det eksisterende byggeri. Du kan læse mere om tilbygninger her
  • Vi foretager reparationer af murværk, hvor der f.eks. er kommet revner (sætningsskader) eller hvor der er behov for nye fuger.

I Danmark har vi en lang tradition for murede huse med tage af tegl. Røde mursten og røde tegltage. Det er noget, udlændinge lægger mærke til det,
når de kommer til Danmark, ligesom vi forbinder Sverige med træhuse. Der findes dog mange flere forskellige slags murværk i dag – farver og
mønstre, samt udsmykninger i forskellige stilarter.

Bærende mure

Bærende mure skal kunne holde til den belastning, et tag giver. Det er logik. Det er også logisk, at bæreevnen afhænger af de materialer, man bruger.
Derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvilken mørtel man anvender.
Din murermester kender naturligvis forskellene og sørger for at lave den rigtige blanding til din bygning.

Reparationer af murværk

Du kan se, om dit murværk trænger til nye fuger, hvis mørtelen er meget porøs, har revner og huller, eller nogle steder sidder helt løs. Så er det på
tide, at fugerne bliver fræset ud og erstattet af ny mørtel. Hvis der er revner, der fortsætter gennem fugerne hele vejen ned, så er der tale om en
sætningsskade. Her er det vigtigt at få udbedret skaden, inden den forværres.
Når der omfuges, er det igen vigtigt at bruge den rigtige mørtel. De gamle mursten skal helst understøttes med præcis den styrke, der er brug for –
hverken mere eller mindre.
En fuge er ikke bare en fuge. Der er forskellige metoder, som giver hver sit særlige udtryk. Nogle fugninger fylder mellemrummet helt ud mellem
murstenene. Andre fuger buer indad, og atter andre ligger et stykke inde mellem murstenene. Det er detaljerne, der gør forskellen.

Energibesparende mørtel til gamle bygninger

Murermester Rønskov følger med i udviklingen. Vi glæder os over den nye kalkmørtel, som Teknologisk Institut har udviklet i begyndelsen af 2016.
Det er en mørtel, der kombinerer bindeevne og isolerende egenskaber. Ved gamle huse, hvor det kan være svært at efterisolere , kan denne mørtel
være med til at isolere, samtidig med at husene bevarer deres smukke ydre. Dermed sænkes energiforbruget, murværket sikres mod fugtskader og
indeklimaet forbedres.

Kontakt os vedrørende alt murerarbejde